Zorientowanie na osiągnięcia

Cele szkolenia:

Doskonalenie i rozwój umiejętności planowania indywidualnej ścieżki rozwoju, doboru kadr do realizacji wyznaczonych celów, analizy predyspozycji członków zespołu i ich pełnego wykorzystania, automotywacji i motywowania innych osób.

Adresaci:

Osoby pragnące zaplanować ścieżkę kariery zawodowej, kierować własnym rozwojem, motywować innych do rozwoju zawodowego, kierownicy (szefowie, liderzy) zespołów.

Korzyści dla uczestnika:

Zwiększenie świadomości wpływu na swoją pozycję zawodową, satysfakcję z pracy, wzrost samooceny.

Korzyści dla podmiotu kierującego:

Zwiększenie motywacji, możliwość efektywniejszego wykorzystania predyspozycji i kwalifikacji pracowników.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, uczestnicy wykonują szereg ćwiczeń indywidualnych i grupowych na podstawie których formułowane są wnioski służące uogólnianiu i odniesieniu do codziennych sytuacji zawodowych oraz podstaw naukowych. Uzyskują wsparcie doradcy zawodowego.

Poruszane zagadnienia:

  1. Potrzeba osiągnięć.
  2. Określanie predyspozycji osobowych.
  3. Czynniki motywujące i demotywujące.
  4. Automotywacja i motywowanie współpracowników.
  5. Planowanie indywidualnej ścieżki rozwoju.
  6. Cele i kultura organizacyjna a hierarchia wartości.
  7. Tworzenie zespołów zadaniowych.

Czas trwania:

14 godz. dydaktycznych, optymalnie dwa kolejne dni.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem lub masz pytania, prosimy o kontakt z nami: kkacuga@euroekspert.pl