Zarządzanie finansami. Tworzenie i realizacja budżetu domowego.

Cele szkolenia:

Podniesienie kompetencji pracy indywidualnej i grupowej z klientem w zakresie zarządzania finansami osobistymi oraz planowania i realizacji budżetu domowego.

Adresaci:

 • pracownicy systemu opieki społecznej (w tym m.in.: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, pracownicy ośrodków wsparcia rodziny, placówek opiekuńczo-wychowawczych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, opiekunki/owie dzieci rodzin zastępczych).
 • pedagodzy szkolni, nauczyciele,
 • reprezentanci organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji kościelnych, itp.),
 • pracownicy świetlic (osiedlowych, wiejskich, socjoterapeutycznych) oraz klubów,
 • pracownicy Ochotniczych Hufców Pracy,
 • działacze organizacji harcerskich,
 • pracownicy instytucji kultury (w tym m.in. domów i centrów kultury, bibliotek i muzeów);
 • przedstawiciele różnej wielkości firm, pracownicy działów HR,
 • przedstawiciele organizacji studenckich,
 • liderzy lokalni,
 • inne osoby prowadzące działalność w środowisku lokalnym.

Korzyści dla uczestnika:

Nabycie i rozwój umiejętności merytorycznych i metodycznych pracy z osobami indywidualnymi i rodzinami (w tym dysfunkcyjnymi) do racjonalnego, odpowiedzialnego i świadomego dysponowania środkami finansowymi.

Korzyści dla podmiotu kierującego:

Zwiększenie skuteczności oddziaływania w miejscu pracy (środowisku lokalnym).

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodami aktywizującymi uczestników, ponadto etiudy trenerskie, metoda VIT, superwizja (na życzenie).

Poruszane zagadnienia:

 • planowanie i realizacja budżetu domowego,
 • wyznaczanie celów finansowych i ich osiąganie,
 • świadomy dobór narzędzi oszczędzania,
 • przygotowanie na nagłe, nieplanowane wydatki,
 • świadome, bezpieczne korzystanie z kredytów,
 • efektywne wykorzystanie środków materialnych,
 • racjonalne korzystanie z zasobów i dóbr,
 • wykorzystanie dobrych praktyk zarządzania finansami,
 • zastosowanie metod aktywizujących w pracy z dorosłymi.

Czas trwania:

48 godz. dydaktycznych (6 dni po 8 godz. dydaktycznych), preferowane po 3 dni zajęć w kolejnych tygodniach.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem lub masz pytania, prosimy o kontakt z nami: kkacuga@euroekspert.pl