Trening kreatywności

Cele szkolenia:

Przełamanie barier schematycznego myślenia, powielania typowych rozwiązań, nabycie umiejętności wykorzystania technik uławiających generowanie nowych pomysłów.

Adresaci:

Osoby, które chcą nabyć umiejętność szerszego spojrzenia, z różnych perspektyw na codzienne zagadnienia, zwiększyć wykorzystania swojego umysłu, pragnące lepiej wykorzystać potencjał intelektualny swoich pracowników.

Korzyści dla uczestnika:

Poznanie technik stymulowania umysłu do tworzenia nowych kombinacji, przełamywania schematów.

Korzyści dla podmiotu kierującego:

Możliwość opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań, produktów, skutkujące zwiększeniem konkurencyjności, obniżeniem kosztów, usprawnieniem organizacji, umocnieniem pozycji rynkowej.

Metody szkolenia:

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową, uczestnicy w praktyce stosują techniki i narzędzia, rozwiązują zadania wykraczające poza typowy proces myślowy.

Poruszane zagadnienia:

  1. Myślenie świadome, wertykalne i lateralne.
  2. Rozumowanie indukcyjne.
  3. Zabójcy pomysłów.
  4. Zagadnienie twórczości.
  5. Bariery ograniczające kreatywność.
  6. Techniki kreatywnego myślenia: Metoda sześciu pytań, Circept, Krzesła Disneya, Metoda listy ABC, Kapelusze myślowe de Bono, Fiszki Crawforda, Mapa myślowa, Metoda pytania „dlaczego”

Czas trwania:

14 godz. dydaktycznych, optymalnie dwa kolejne dni.

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem lub masz pytania, prosimy o kontakt z nami: kkacuga@euroekspert.pl