Oferta

Z naszej oferty korzystają:

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa (mikro-, małe, średnie, duże),
 • organizacje pozarządowe (NGO).

 

Realizujemy:

 • rozwój kadr poprzez szkolenia, warsztaty, coaching,
 • współpracę w zakresie inicjowania, realizacji projektów rozwoju zasobów ludzkich, lokalnych i środowiskowych.

 

Najczęściej zamawiane szkolenia:

 • Działalność podmiotów trzeciego sektora w świetle obowiązującego prawa
 • Planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Planowanie, przygotowanie i prowadzenie działalności spółdzielni socjalnej
 • Planowanie, pozyskiwanie środków, realizacja projektów społecznych
 • Podstawowe zagadnienia prawa pracy
 • Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Techniki aktywnego poszukiwania pracy
 • Trening dla trenerów
 • Trening kreatywności
 • Turystyka wiejska i rozwój lokalny. Agroturystyka
 • Wolontariat, to się opłaca
 • Zarządzanie budżetem domowym
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zorientowanie na osiągnięcia