Klienci

Dotychczasowe zadowolenie naszych partnerów jest gwarantem wysokiej jakości usług, indywidualnego podejścia do każdego zamówienia, bezpośredniego zaangażowania w rozwiązywanie problemów.

Z naszych usług skorzystali (wybrane rekomendacje na życzenie):

ABC Poland Sp. z o.o.
Akademia Leona Koźmińskiego
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
Centrum Kultury Śląskiej
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
Centrum Współpracy Młodzieży
COWI Polska Sp. z o.o.
Dom Pomocy Społecznej w Płazie
DMD Centrum Szkoleniowe
Federacja Inicjatyw Oświatowych
Fundacja Centrum Organizacji Pożyczkowych (Microfinance Centre)
Fundacja Fundusz Współpracy Program Agrolinia 2000
Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”
Fundacja Nauka dla Środowiska
Fundacja Wspomagania Wsi
Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
Gimnazjum nr 2 w Rybniku
Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja
ING Bank Śląski S.A.
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
Instytut Regionalny w Katowicach
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej
Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini
Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
Polski Związek Piłki Siatkowej
Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
PRC COMMUNICATIONS Firma Doradcza
Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku
Starostwo Powiatowe w Grójcu
Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
Stowarzyszenie „My Kobiety”
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
Uniwersytet Śląski
Urząd Miasta w Knurowie
Urząd Miejski w Świętochłowicac
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku
Zespół Szkół w Wohyniu
II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie
Era Ewaluacji Sp. z o.o.
Fundacja dla Młodzieży
Fundacja Edukacja dla Demokracji
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku


 • ABC Poland Sp. z o.o.
 • Akademia Leona Koźmińskiego
 • Centrum Informacyjne Lasów Państwowych
 • Centrum Kształcenia Liderów i Wychowawców im. Pedro Arrupe
 • Centrum Kultury Śląskiej
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS
 • Centrum Współpracy Młodzieży
 • COWI Polska Sp. z o.o.
 • Dom Pomocy Społecznej w Płazie
 • DMD Centrum Szkoleniowe
 • Era Ewaluacji Sp. z o.o.
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych
 • Fundacja Centrum Organizacji Pożyczkowych (Microfinance Centre)
 • Fundacja dla Młodzieży
 • Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Fundacja Fundusz Współpracy Program Agrolinia 2000
 • Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego ZHP
 • Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych
 • Fundacja Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Górnego Śląska”
 • Fundacja Nauka dla Środowiska
 • Fundacja Wspomagania Wsi
 • Fundacja na Rzecz Rozwoju Miasta Knurowa
 • Gimnazjum nr 2 w Rybniku
 • Grupa Doradczo-Szkoleniowa Transmisja
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego
 • Instytut Regionalny w Katowicach
 • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej

 • Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
 • Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Trzebini
 • Nidzicka Fundacja Rozwoju „Nida”
 • Niemieckie Towarzystwo Oświatowe
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
 • Polski Związek Piłki Siatkowej
 • Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 • Północnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków
 • PRC COMMUNICATIONS Firma Doradcza
 • Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku
 • Starostwo Powiatowe w Grójcu
 • Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA
 • Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych
 • Stowarzyszenie „My Kobiety”
 • Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce
 • Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy
 • Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna
 • Uniwersytet Śląski
 • Urząd Miasta w Knurowie
 • Urząd Miejski w Świętochłowicach
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudzińcu
 • Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku
 • Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Rybniku
 • Zespół Szkół w Wohyniu
 • II Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie