O Firmie

Na rynku szkoleniowym działamy nieprzerwanie od 1998r.

Od początku działalności prowadzimy kursy, szkolenia, treningi przede wszystkim z wykorzystaniem metod aktywizujących.

Prowadzimy działania „in company” w oparciu o indywidualnie opracowany program szkoleniowy, uzgodniony ze zleceniodawcą, oparty na diagnozie potrzeb dla określonej grupy odbiorców oraz proponując skorzystanie z naszej oferty dostosowanej do potrzeb klientów.

Oferujemy szkolenia w oparciu o metody aktywizujące zwiększające skuteczność uczenia się i nabywania umiejętności.

Kadrę trenerską tworzą osoby z wieloletnią praktyką, przygotowaniem merytorycznym i metodycznym.

Adresatem naszych działań są przedsiębiorstwa, instytucje samorządowe oraz organizacje pozarządowe. Realizujemy zadania na terenie całej Polski wg zleceń.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, podejmujemy współpracę z zainteresowanymi podmiotami pomagając osiągnąć najwyższą skuteczność działań i uniknąć niepowodzeń.

Dotychczas współpracowaliśmy z ponad pięćdziesięcioma podmiotami, w tym z dwudziestoma w sposób stały lub długofalowy.

Dokładamy starań o najwyższą jakość naszych usług. Prowadzimy stałą ewaluację działań. Uzyskane informacje zwrotne pozwalają modyfikować i doskonalić działania.